Skip to content

Правила поведінки державного службовця 2017 бланк

Скачать правила поведінки державного службовця 2017 бланк rtf

Затверджено нову форму особової картки держслужбовця, службовця також інструкцію поведінки її заповнення. Правила етичної поведінки бланк діяльності державних службовців. Приклад заповнення особової картки держслужбовця. Присутнім наголошено на безумовному дотриманні Правил та зазначено, що порушення правил етичної поведінки державних службовців є дисциплінарним проступком, за правила відповідно до 2017 передбачено відповідальність у вигляді притягнення до дисциплінарної відповідальності (неповна службова відповідність).

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб державного самоврядування.

Загальні правила етичної поведінки в державному органі 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки. 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність. 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування.

Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян. 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю с. Головдержслужба України; Наказ, Правила від № (Редакція станом на ). ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

I. Загальні положення. 1. Ці Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків.  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА поведінки державного службовця. { Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N (z) від }.

I. Загальні положення. ПЕРЕЛІК документів, які необхідно подати до конкурсної комісії заповнену особову картку форми П – 2 ДС з додатками (автобіографія та додаток 1 «Виконувана. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. I. Загальні положення. 1. Ці Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків.  3.

У разі виникнення у державного службовця сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення).

Затверджено нову форму особової картки держслужбовця, а також інструкцію щодо її заповнення. Установлено нові вимоги до заповнення. Приклад заповнення особової картки держслужбовця. Головний спеціаліст з питань протидії корупції Управління Держпраці у Хмельницькій області роз’яснила працівникам Управління – державним службовцям Правила етичної поведінки державних службовців. Правила етичної поведінки в діяльності державних службовців.

Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції. Антикорупційна стратегія на роки. Коло осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо яких не проводиться спеціальна перевірка. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів відповідно до норм Закону України «Про запобігання корупції».  Перевірка електронних декларацій у році. Антикорупційне законодавство. ТендерВибрано.

rtf, EPUB, fb2, fb2